REGULAMIN

  Regulamin Mistrzostw Polski MtG 2017 organizowanych przez Galaktykę Gier
   
    1. Na terenie turnieju  zakazane jest spożywanie alkoholu oraz palenie wyrobów tytoniowych.
    2. Podczas turnieju obowiązują zasada fair play oraz zasady dobrego wychowania
    3. Wymaga się przestrzegania  decyzji i poleceń zarówno organizatorów jak i sędziów.
    4. Handel kartami i akcesoriami może być prowadzony wyłącznie za zgodą organizatora. 
    5. Osoby niestosujące się do wyżej wymienionych  zostaną napiętnowane oraz  wyproszone z turnieju bez zwrotu kosztów
    6. Opłacenie wpisowego  na którykolwiek z turniejów oznacza akceptację tego regulaminu